Rejon nr 3 wiejski - KPP Oborniki

Rejon nr 3 wiejski

Rejon nr 3 wiejski

REJON NR  3 WIEJSKI

 

 

sierż. sztab. Piotr Borkowski

 

 

 

 

Gm. Ryczywół – miejscowości:


Ninino, Wiardunki, Boruchowo, Gorzewo,Gorzewko, Ludomy, Ludomki, Ludomicko, Łaszewiec, Drzonek, Orłowo, Dąbrówka Ludomska, Lipa, Lipa Bagna, Lipa Nowa, Lipa Wojciechowo, Chlebowo.

 

 

Zaplanowane działania priorytetowe

Zgodnie z § 38 Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, dzielnicowy, w uzgodnieniu z kierownikiem dzielnicowych, na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, w cyklach półrocznych, przygotowuje Plan działania priorytetowego.

 

Zdiagnozowane zagrożenie/problem w rejonie służbowym

Miejscowość Ludomy - niezachowanie ostrożności podczas trzymania psów, w szczególności psów biegających luzem po terenach nieprawidłowo zabezpieczonych i ogólnodostępnych dla społeczeństwa.