OBORNICKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI - Aktualności - KPP Oborniki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

OBORNICKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

Data publikacji 21.07.2017

Dzisiaj w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach policjanci oraz pracownicy cywilni obchodzili Święto Policji. O godzinie 13.00 odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. W uroczystym apelu udział wziął pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster.

W obornickich obchodach 98 rocznicy powołania Policji Państwowej uczestniczyli zaproszeni goście: kapelan obornickiej Policji ks. Józef Kamzol, Starosta Obornicki Adam Olejnik, wicestarosta Andrzej Okpisz, Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Gminy Ryczywół Monika Olech, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach st. kpt. Dariusz Szrama, były Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Obornikach mł. insp. w st. sp. Wiesław Ptaszyński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Jacek Szczepanik, Komendant Straży Miejskiej w Obornikach Jacek Klawiter, oraz policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Obornikach i ich rodziny.
 
Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości nastąpiło przywitanie uczestników uroczystości.

Podczas uroczystej zbiórki  policjantkom i policjantom wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu na stopień nadkom. Policji w drodze wyróżnienia i w przedterminie mianował kom. Jacka Wyrwała – zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Oborniki.
Komendant Główny Policji na stopień podinspektora Policji mianował nadkom. Waldemara Dobrychłop – I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Obornikach.

 

Rozkazem Personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu na wyższe stopienie Policji mianowani zostali:

a) na stopień starszego aspiranta Policji:
- asp. Joanna Szrejter
- asp. Marcin Wysocki

b) na stopień aspiranta Policji:
- mł. asp. Szymon Pędzich
- mł. asp. Maciej Wesołowski

c) na stopień młodszego aspiranta Policji:
- sierż. sztab. Damian Garbień
- sierż. sztab. Tomasz Broniszewski
- sierż. sztab. Anna Kuchnowska
- sierż. sztab. Patryk Wielgosz
- sierż. sztab. Szymon Zydorczak

d) na stopień sierżanta sztabowego Policji:
- st. sierż. Michał Noak
- st. sierż. Paweł Witzberg

e) na stopień starszego sierżanta Policji:
- sierż. Sławomir Brożek
- sierż. Paweł Chudziński
- sierż. Maciej Maciejewski
- sierż. Wojciech Zys
- sierż. Michał Gorgol
- sierż. Łukasz Tarka
- sierż. Oskar Hildebrandt
- sierż. Paweł Wasila
- sierż. Grzegorz Zając
- sierż. Jakub Michalski
- sierż. Jacek Rączkowski
- sierż. Grzegorz Til

f) na stopień sierżanta Policji:
- st. post. Agnieszka Majchrzak
- st. post. Łukasz Siejkowski
- st. post. Magdalena Zeman
- st. post. Maciej Janik
- st. post. Magdalena Januszak
- st. post. Stanisław Sojka

 

Rozkazem Personalnym Komendanta Powiatowego Policji w Obornikach na stopień starszego posterunkowego mianowani zostali:

- post. Maciej Gaweł
- post. Oskar Hajt
- post. Barbara Strzępka
- post. Kamil Piasecki
- post. Marcin Rembacz


Podczas uroczystości I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego, insp. Roman Kuster, serdecznie podziękował wszystkim policjantom oraz pracownikom cywilnym za trud i zaangażowanie. Podkreślił, że służba w Policji to okres nie tylko wielu wyzwań, ale też czas szczególnego poświecenia, wielu wyrzeczeń, wytężonej pracy i gotowości niesienia pomocy z narażeniem własnego życia i zdrowia. W tym miejscu podziękował w sposób szczególny rodzinom funkcjonariuszy za ich codzienne wsparcie.

Gratulacje i podziękowania skierowane zostały do policjantów i pracowników cywilnych również ze strony obecnych na uroczystości przedstawicieli samorządów oraz służb współpracujących z Policją. W licznych wystąpieniach podkreślono rolę Policji w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu.

Słowa podziękowania za służbę i serdeczne życzenia przekazał także kapelan obornickich policjantów ks. Józef Kamzol.

Do podziękowań dołączył Komendant Policji w Obornikach, insp. Wojciech Spychała. Wszystkim funkcjonariuszom pogratulował awansów życząc zdrowia i dalszych sukcesów w życiu zawodowym i rodzinnym. Podziękował również pracownikom cywilnym za ich owocną pracę i wsparcie policjantów w codziennej służbie. 

(PWi)