Rejon nr 2 wiejski - KPP Oborniki

Rejon nr 2 wiejski

Rejon nr 2 wiejski

 REJON NR 2 WIEJSKI

 

 

 

 

 

st. sierż. Daniel Mnich

 
 

 

Gm. Ryczywół - miejscowości:

 

 

 

Skrzetusz, Piotrowo, Radom, Polajewice, Tłukawy, Igrzyna, Zawady, Gościejewo Leśne, Gościejewko, Łopiszewo, Chmielewo, Krężoły, Trzy Góry.

 

 

Zaplanowane działania priorytetowe

Zgodnie z § 38 Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, dzielnicowy, w uzgodnieniu z kierownikiem dzielnicowych, na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, w cyklach półrocznych, przygotowuje Plan działania priorytetowego.

 

Zdiagnozowane zagrożenie/problem w rejonie służbowym

Miejscowość Gościejewo - niezachowanie ostrożności podczas trzymania psów, w szczególności psów biegających luzem po terenach nieprawidłowo zabezpieczonych i ogólnodostępnych dla społeczeństwa.