Rejon nr 1 Wiejski - Rejon nr 1 wiejski - KPP Oborniki

Rejon nr 1 wiejski

Rejon nr 1 Wiejski

 REJON NR 1 WIEJSKI

 

 

 asp. Marcin Pietrucha

 

W związku z nieobecnością dzielnicowego  asp. Marcina Pietruchy 

zastępstwo pełni dzielnicowy st. sierż. Daniel Mnich

 

 

 

 Ryczywół ul.:

 

Bukowa, Brzozowa, Chodzieska, Dębowa, Działkowa, Kolejowa, Kochanowskiego, Kościuszki, Ks. Stepczyńskiego, Stanisława Mikołajczyka, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Nowa, Obornicka, Osiedle Kwiatowe, Osiedle Przyjaźni, Osiedle Parkowe, Plac 1 Maja, Sosnowa, Słowackiego, Szkolna, Sienkiewicza,  Słoneczna, Świerkowa, 6-go Stycznia, Czarnkowska, Wybudowanie.

 

 

Zaplanowane działania priorytetowe

Zgodnie z § 38 Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, dzielnicowy, w uzgodnieniu z kierownikiem dzielnicowych, na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, w cyklach półrocznych, przygotowuje Plan działania priorytetowego.

 

Zdiagnozowane zagrożenie/problem w rejonie służbowym

Ryczywół – Plac 1 Maja spożywanie alkoholu na terenie całego obszaru, głównie w rejonie przystanków autobusowych (i inne wykroczenia porządkowe).