Rejon nr 2 - Miasto Oborniki rejon nr 2 - KPP Oborniki

Miasto Oborniki rejon nr 2

 

 

REJON NR  2

 

 

 

sierż. Barbara Stańko

 

 

 

 

  Oborniki – ulice:

Łopatyńskiego, Staszica, Kołłątaja, Paderewskiego, Wedelickiego, Moniuszki, Chopina, Rzemieślnicza, 11Listopada, Kowanowska, Spokojna, Betoniarska, Towarowa, Polna, Kwiatowa, Kasztanowa, Stefanowicza, Żwirki i Wigury, Dobrzyckiego, Szpitalna, Jagiellońska, Młyńska, Kopernika, Łazienkowa, Leśniaka, Garażowa, Szkolna, Spacerowa, Chłopska od rzeki Wełna w kierunku ulicy Piłsudskiego oraz Piłsudskiego od ulicy Garażowej w kierunku ulicy Staszica, Eichlera, Różana, Boczna, Przemysłowa, Obrońców Westerplatte.

 

 

 

Zaplanowane działania priorytetowe

Zgodnie z § 38 Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, dzielnicowy, w uzgodnieniu z kierownikiem dzielnicowych, na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, w cyklach półrocznych, przygotowuje Plan działania priorytetowego.

 

Zdiagnozowane zagrożenie/problem w rejonie służbowym

W miejscowości Oborniki ul. 11 Listopada w obrębie sklepu spożywczego "Łosoś" oraz na ul. Młyńskiej 13 na ławkach nagminne gromadzenie się osób, które spożywają alkohol i zakłócają spokój i porządek publiczny. Najczęściej do tego precederu dochodzi między godzinami 14.00-22.00.