Miasto Oborniki rejon nr 1 - KPP Oborniki

Miasto Oborniki rejon nr 1

Miasto Oborniki rejon nr 1

REJON NR  1 

 

 

 
 
st. sierż. Łukasz Siejkowski
 
 
 

 Oborniki ulice:

Czarnkowska od mostu na rzece Wełnie w kierunku Czarnkowa, ul. Kalinowa, Półwiejska, Jaworowa, Topolowa, Brzozowa, Bielawska, Dębowa, Cisowa, Grabowa, Akacjowa, Bukowa, Wiązowa, Klonowa, Jesionowa, Olchowa, Leszczynowa, Daszyńskiego, Korfantego, Waryńskiego, Witosa, Mikołajczaka, Dmowskiego, Okulickiego, Bora-Komorowskiego, Wybudowanie, Pułaskiego, Sikorskiego, Kościuszki, Roweckiego, Taczaka, Kleberga, Altera, Berlinga, Maczka, Andersa, Dąbrowskiego, Bołtucia, Abrahama, Kutrzeby, Tartaczna, Mikołajczyka, 25 Stycznia, 15 Sierpnia, 1 Maja, Kręta, Jaegera, Chłopska od rz. Wełny do ul. Czarnkowskiej, Armii Krajowej, Szarych Szeregów, Harcmistrza Jana Miękusa, Obrzycka, Droga Leśna, Wodna, Kruszki, Łazarewicza, Romano, Skłodowskiej Curie, Pawlikowskiej, Nałkowskiej, Nad Wartą, Nad Wełną, Kubiaka.

 

 

Zaplanowane działania priorytetowe

Zgodnie z § 38 Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, dzielnicowy, w uzgodnieniu z kierownikiem dzielnicowych, na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, w cyklach półrocznych, przygotowuje Plan działania priorytetowego.

 

Zdiagnozowane zagrożenie/problem w rejonie służbowym

W miejscowości Oborniki w obrębie sklepów monopolowych "Trafas" na ul. Armii Krajowej 2a oraz "Duży Ben" na ul. Droga Leśna 28 nagminne gromadzenie się osób, które spożywają alkohol, a następnie znajdując się w stanie nietrzeżwości zakłócają spokój i porządek publiczny. Najczęściej do tego procerderu dochodzi między godzinami 14.00-22.00.