Rejon nr 4 wiejski - Gmina Oborniki rejon nr 4 wiejski - KPP Oborniki

Gmina Oborniki rejon nr 4 wiejski

Rejon nr 4 wiejski

 

REJON NR 4 WIEJSKI

  

 
 
st. sierż. Wojciech Zys

 

 
 

 Miejscowości:

 

Ocieszyn, Maniewo, Gołębowo, Świerkówki, Wargowo, Kowalewko, Chrustowo, Sepno, Nieczajna, Lulin, Górka, Żukowo, Ślepuchowo, Urbanie, Zagaj, Nowakowo, Popówko, Wychowaniec, Popowo, Osowo Nowe, Osowo Stare, Sycyn, Niemieczkowo, Przeciwnica, Ruks Młyn, Dołęga Sławienko, Objezierze, Uścikowo, Uścikowo Folwark, Uścikówiec, Wymysłowo, Bogdanowo, Antonin i Gołaszyn.

 

 

Zaplanowane działania priorytetowe

Zgodnie z § 38 Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, dzielnicowy, w uzgodnieniu z kierownikiem dzielnicowych, na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, w cyklach półrocznych, przygotowuje Plan działania priorytetowego.

 

Zdiagnozowane zagrożenie/problem w rejonie służbowym

Objezierze spożywanie alkoholu w obrębie sklepu GS oraz sklepu KOLA (i inne wykroczenia porządkowe).