Stop Noc - STOP NOC - KPP Oborniki

„STOP NOC”

  Komenda Powiatowe Policji w Obornikach realizuje program prewencyjny pod nazwą „STOP NOC”, który wdrażany jest na terenie całego województwa.           Jego istotą jest oznakowanie pojazdów, których właściciele dobrowolnie deklarują, że z reguły nie jeżdżą swoimi pojazdami w godzinach nocnych tj. między godziną 23.00 a 4.00. W tych godzinach najczęściej dochodzi do kradzieży. Pojazdy takie, oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację przez Policję, a znajdujące się w tym czasie w ruchu muszą wzbudzić podejrzenie, iż mogą być skradzione. Fakt ujawnienia tak oznaczonego pojazdu we wskazanej porze, obliguje policjantów do zatrzymania go i poddania kontroli.            Celem programu jest ograniczenie liczby kradzieży samochodów z niestrzeżonych parkingów. Przystąpienie do programu odbywa się poprzez naklejenie na przedniej i tylnej szybie od wewnątrz pojazdu naklejek – znaku holograficznego z napisem „STOP NOC”, który jest dobrze widoczny w sztucznym oświetleniu. Naklejki należy przykleić na wewnętrznej stronie szyby:-       przedniej – w jej lewym dolnym rogu-       tylnej – w prawym dolnym rogu.Naklejki „STOP NOC” są wydawane przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach.