STOP ŁOBUZOM NA ULICACH - Stop łobuzom na ulicach - KPP Oborniki

Stop łobuzom na ulicach

STOP ŁOBUZOM NA ULICACH

Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii

Komendy Powiatowej Policji w Obornikach 

informuje

 o wspólnej akcji skierowanej przeciwko sprawcom najbardziej dokuczliwych społecznie przestępstw i wykroczeń.

Na usuwanie szkód wyrządzonych przez chuliganów i wandali każdego roku wydaje się setki tysięcy złotych.

Jest wiele ważniejszych potrzeb, na które można by  przeznaczyć te środki.

 Nie przyzwalaj na brak szacunku dla naszego wspólnego dobra przyłącz się do wspólnej akcji

STOP

ŁOBUZOM NA ULICACH

 

 NIECH TWOJE MIASTO BÊDZIE BEZPIECZNE I ZADBANE

 

Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii

Komendy Powiatowej Policji w Obornikach 

informuje

 o wspólnej akcji skierowanej przeciwko sprawcom najbardziej dokuczliwych społecznie przestępstw i wykroczeń.

Na usuwanie szkód wyrządzonych przez chuliganów i wandali każdego roku wydaje się setki tysięcy złotych.

Jest wiele ważniejszych potrzeb, na które można by  przeznaczyć te środki.

 Nie przyzwalaj na brak szacunku dla naszego wspólnego dobra przyłącz się do wspólnej akcji

STOP

ŁOBUZOM NA ULICACH

 

 NIECH TWOJE MIASTO BÊDZIE BEZPIECZNE I ZADBANE

 

 

JEŚLI:

  • KTOŚ MALUJE PO ŚCIANACH
  • NISZCZY DRZEWKA I KRZEWY
  • NISZCZY ŁAWKI I PLACE ZABAW
  • NISZCZY OŚWIETLENIE
  • NISZCZY PRZYSTANEK AUTOBUSOWY
  • NISZCZY ZNAKI DROGOWE
  • WYBIJA SZYBY
  • LUB W INNY SPOSóB NISZCZY MIENIE I STWARZA NIEBEZPIECZEŃSTWO W TWOIM MIEŚCIE

 

ZADZWOŃ

POLICJA  997

SYSTEM RATOWNICTWA 112

 

NAWI¡Ż Z NAMI KONTAKT TAKŻE W INNY SPOSóB

ODWIEDŹ  STRONÊ INTERNETOW¡ KOMENDY GDZIE MOŻESZ PRZEKAZAĆ INFORMACJÊ

www.oborniki.policja.gov.pl

www.dzielnicowy@oborniki.policja.gov.pl

LUB WRZUĆ WIADOMOŚĆ DO NIEBIESKIEJ SKRZYNKI „POLICJA”,

umieszczonej w Urzędzie Miejskim w Obornikach

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCóW DO WSPóŁPRACY

KAŻDY MOŻE MIEĆ SWóJ UDZIAŁ W LIKWIDACJI LUB OGRANICZENIU NEGATYWNYCH ZJAWISK