Przeciwdziałanie prostytucji - Przeciwdziałanie Prostytucji NADZIEJA - KPP Oborniki

Przeciwdziałanie Prostytucji NADZIEJA

Przeciwdziałanie prostytucji

Caritas Archidiecezji Warszawskiej w związku z prognozowanym nasileniem zjawiska handlu ludźmi i zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi sexbiznesu przy okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz wakacyjnych wyjazdów młodych ludzi w celach zarobkowych, przyłączyła się do międzynarodowej kampanii Przeciwdziałania Prostytucji Przymuszonej i Handlowi Ludźmi.  Na terenie Polski, w ramach projektu „NADZIEJA” funkcjonuje całodobowo telefon o numerze 0 604 222   MOG¡ ZWRACAĆ SIÊ O POMOC: v       kobiety pełnoletnie i nieletnie dziewczęta,v       polki i cudzoziemki,v       samotne matki i kobiety w ciąży  PUNKT INFORMACYJNY PEŁNI FUNKCJÊ: v       telefonu zaufaniav       punktu konsultacyjno-informacyjnegov       punktu diagnostycznego  BAZY LOKALOWE BEZPIECZNA PRZYSTAŃ ZAPEWNIAJ¡: v       bezpłatne zamieszkaniev       całodobowe wyżywieniev       readaptacjęv       pracę jako forme terapii i przygotowanie do aktywizacji zawodowejv       wsparcie i towarzyszenie stosowne do potrzebv       poczucie bezpieczeństwa  PUNKTY WSPARCIA ŚWIADCZ¡ BEZPŁATNIE: v       pomoc w przejmowaniu i przemieszczaniu uczestniczek programuv       pomoc medycznav       pomoc psychologicznąv       pomoc psychiatrycznąv       pomoc prawnav       aktywizację zawodowąv       opiekę duszpasterską