Wyłudzanie pieniędzy przez Internet - NOWA FORMA WYŁUDZANIA PIENIÊDZY - KPP Oborniki

NOWA FORMA WYŁUDZANIA PIENIÊDZY

Wyłudzanie pieniędzy przez Internet

Metoda polega na tym, że sprawca wystawia samochód do sprzedaży na stronie internetowej www.mobile.de

Cena często jest nawet o połowę niższa niż cena normalna dla danego modelu samochodu.

Kontakt ze sprzedającym odbywa się wyłącznie mailowo w języku angielskim. Sprawca przedstawia sprawę w ten sposób, iż mieszka aktualnie w Anglii i że chce sprzedać auto, które nie jest mu już potrzebne, a ponadto jest to auto z kierownicą po lewej stronie i takim autem źle się jeździ po Anglii.

Jest też gotowy załatwić wszelkie formalności związane z transportem auta do Polski.

W przypadku, kiedy kupujący przystaje na takie warunki, dostaje maila od LTD International Cargo, w którym znajduje się adres na jaki należy przetransferować pieniądze za pośrednictwem WESTERN UNION.

Sprawca do kontaktów z pokrzywdzonymi i przyszłymi „ofiarami” używa adresu poczty elektronicznej aqe23@gmx.org.

 

 

WSZYSTKIE OSOBY KUPUJ¡CE SAMOCHODY LUB INNE TOWARY W PODOBNY SPOSóB, A TAKŻE KUPUJ¡CE OD OSOBY POSŁUGUJ¡CEJ SIÊ PODANYMI ADRESAMI INTERNETOWYMI I MAILOWYMI OSTRZEGAMY PRZEZ MOŻLIWOŚCI¡ OSZUSTWA I WYŁUDZENIA PIENIÊDZY.

***