Aktualności

O BEZPIECZNYCH WAKACJACH I PATOKLIMATACH Z UCZESTNIKAMI TURNUSU W REGIONALNYM CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROGOŹNIE

Data publikacji 05.08.2019

Funkcjonariusz Zespołu Profilaktyki Społecznej obornickiej Policji wraz z dzielnicowymi z Komisariatu Policji w Rogoźnie spotkali się z uczestnikami turnusu w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie . Było to spotkanie w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” oraz działań ukierunkowanych na bezpieczeństwo podczas wakacji letnich w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

W trakcie spotkania profilaktyk z Komendy Powiatowej Policji w Obornikach zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa podczas wakacji letnich. Jak zawsze przy tej okazji podkreślono  istotę wyboru kąpieliska strzeżonego do wszelkiej kąpieli i zabaw w wodzie. Przypomniano podstawowe zasady właściwego korzystania z akwenów wodnych i wchodzenia do wody.

Profilaktyka policyjna uzupełniona została o pokaz resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz sposób postępowania z poszkodowanym. Krótkie szkolenie przeprowadził ratownik WOPR Rogoźno Krystian Lach instruując również jak prawidłowo wezwać pomoc.

Ważną częścią spotkania z młodzieżą były zagadnienia związane z zażywaniem narkotyków i tzw. „dopalaczy”. Mundurowi przedstawili nie tylko prawne, ale także zdrowotne aspekty związane z zażywaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. W tym celu w trakcie spotkania wyemitowano spot „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Podczas spotkania funkcjonariusze omówili również zachowania ryzykowne podejmowane przez młodzież a dot. m.in. ucieczek z domu, palenia papierosów, spożywania alkoholu.

Z uwagi na liczne tragiczne zdarzenia w okresie wakacji podczas prac polowych rogozińscy dzielnicowi omówili kwestie bezpieczeństwa na wsi podczas prac polowych oraz zabaw w gospodarstwach rolnych.

Nie zapomniano o elementarnych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas jazdy rowerem czy pieszej wędrówki. Podczas omawiania zasad bezpieczeństwa wykorzystano plakaty BRD KMP Kalisz przedstawiające zdarzenia które mają miejsce na drodze.