BRAK OZNAKOWANIA POSESJI, POLICJANCI BĘDĄ INTERWENIOWAĆ - Aktualności - KPP Oborniki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

BRAK OZNAKOWANIA POSESJI, POLICJANCI BĘDĄ INTERWENIOWAĆ

Data publikacji 06.12.2017

Przypominamy o obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości z nazwą ulicy, placu, miejscowości, jak również jej oświetlenia. Apelujemy do właścicieli domów o uzupełnienie brakujących oznaczeń.

Zgodnie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń właściciel, administrator, dozorca lub użytkownik nieruchomości, ma obowiązek umieszczenia w odpowiednim miejscu, albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu, albo miejscowości, a także niedopełnieniu obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Niedopełniający tego obowiązku, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

Złe oznakowanie nieruchomości może wywołać poważne inne skutki karne i odszkodowawcze dla właściciela lub zarządcy nieruchomości, spowodowane roszczeniami ewentualnych poszkodowanych. Nie jest to bynajmniej złośliwość, ale konieczność usprawnienia i przyspieszenia działań prowadzonych przez służby dbające o bezpieczeństwo, w tym pogotowia. Szybkość udzielenia pomocy potrzebującym jest często decydująca dla ich życia i zdrowia. Warto więc zadbać o naprawę ewentualnych uchybień.

PRZYPOMINAMY

Prawidłowe oznakowanie posesji zgodnie z art 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne polega na umieszczeniu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Uwaga! Umieszczenie numeru posesji na drzwiach wejściowych z tyłu budynku (tym samym jest on niewidoczny z ulicy przy której znajduje się budynek) jest NIEPRAWIDŁOWE