„OTWARTA FIRMA” W OBORNICKIEJ KOMENDZIE - Aktualności - KPP Oborniki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„OTWARTA FIRMA” W OBORNICKIEJ KOMENDZIE

Data publikacji 01.12.2017

W połowie listopada Komenda Powiatowa Policji w Obornikach wzięła udział w programie „Otwarta Firma”. Projekt realizowany jest w ramach „światowego tygodnia przedsiębiorczości”. Wg założeń powyższe przedsięwzięcie daje szansę uczniom na dokonanie właściwego wyboru ścieżki edukacyjnej i przygotowania się do wejścia na rynek pracy. Uczniowie mają niepowtarzalną okazję dowiedzieć się, na czym polega działalność firm i instytucji poprzez bezpośredni kontakt z ich przedstawicielami. Podczas spotkania w budynku obornickiej Komendy miała miejsce jednocześnie wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach.

16 listopada br. do Komendy Powiatowej Policji w Obornikach w ramach „otwartej firmy” przybyli wraz z opiekunem uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół im. UNICEF w Obornikach. Powyższe spotkanie było dla młodych ludzi wchodzących małymi krokami w dorosłość szansą poznania nie tylko specyfiki zawodu policjanta „od kuchni” ale również okazją  do pozyskania informacji o niezbędnych wymaganiach jakie trzeba spełnić by móc służyć w Policji. By urozmaicić powyższy dzień budynek Komendy wizytowany był w tym samym czasie przez uczniów klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach. 
Podczas części wspólnej spotkania uczniowie klas gimnazjalnych oraz szkoły podstawowej zostali oprowadzeni po ważnych miejscach obornickiej Komendy. W pierwszej kolejności zaprezentowano stanowisko kierowania jednostką, gdzie omówiona została odpowiedzialna funkcja Oficera Dyżurnego. Tutaj też uczestnicy spotkania mieli możliwość obserwacji swojego miasta z perspektywy kamer monitoringu miejskiego. Kilku ochotników skorzystało z okazji obsługując panel sterowania miejskich kamerami. Następnie każdy miał okazję wejścia za „kraty” policyjnego aresztu, by chwilę później zająć miejsce na twardej pryczy. Wielką radość zarówno dzieciom jak i młodzieży sprawiła możliwość wejścia do policyjnego radiowozu i użycia sygnałów pojazdu uprzywilejowanego. Niewątpliwą atrakcją dla młodych ludzi była także okazja przymierzenia elementów policyjnego umundurowania oraz wyposażenia wykorzystywanego w codziennej służbie. Tutaj omówiona została również praca policjantów poszczególnych wydziałów obornickiej Komendy. 

Rozmawiając z najmłodszymi nie zapomniano o profilaktyce w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, której przysłuchiwali się ich starsi koledzy.

W dalszej części „Otwartej Firmy” uczniowie klas gimnazjalnych spotkali się z instruktorem strzelań policyjnych, który zaprezentował jednostki broni palnej wykorzystywane w Policji. Poza danymi technicznymi omówiono zasady ich działania ze szczególnym uwzględnieniem ich śmiercionośnej siły. Podkreślono tu, że broń palna to nie zabawka, i należy obchodzić się z nią w sposób odpowiedzialny i świadomy, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów.  

Ostatnim punktem spotkania dla młodych ludzi była rozmowa z funkcjonariuszem Wydziału Kryminalnego. Pani detektyw w rozmowie z uczniami omówiła specyfikę pracy kryminalnej Policji. W trakcie wizyty przybyli „goście” mieli okazję poznać m.in. pracę dochodzeniową – śledczą uczestnicząc w pozorowanym przesłuchaniu.

Niewątpliwie to był niezwykle owocny dzień dla uczestników spotkania. Przybyłym gościom bardzo dziękujemy za wizytę.

(PWi)